Referenser

Rosengård Invest AB
Rosengård Invest AB är ett investmentbolag med fokus på riskkapital till entreprenörer med utländsk bakgrund. Målet är att skapa både affärs- och samhällsnytta; att ge möjlighet till tillväxt och utveckling av nya företag och samtidigt bidra till ökad integration i samhället. Bolaget ägs av E.ON Nordic, Folksam, Trelleborgkoncernen och Swedbank AB.

Studio Aktiverum
Studio Aktivirum har en träningsanläggning i Helsingborg. De säger så här om oss:

"Till våra lokaler kommer varje dag åtskilliga hundra personer för att träna och trivas. En av de viktigaste grunderna för vår verksamhet är givetvis att hålla högsta möjliga hygien i denna miljö. Efter att provat olika
leverantörer har vi valt Comparative AB. Inte enbart för att de utför ett mycket bra arbete utan också för att de är lyhörda och att de genast på ett smidigt sätt åtgärdar
de synpunkter som vi framför."
Staffan Falkengren, VD, Studio Aktiverum AB