Vi har de allra bästa medarbetarna

Vi är ett tjänsteföretag och det betyder att det viktigaste vi har i vårt företag är våra medarbetare. Att personalen ses som mest värdefull har vi gemensamt med många företag idag och vi försöker visa det i handling genom att vi kontinuerligt utbildar, utvecklar och på andra sätt månar om våra medarbetare. Vi arbetar framförallt med tre verktyg för detta - SRY utbildningar, Insta 800 och vår arbetsmiljöcertifiering. 

När vi rekryterar så nya medarbetare så gör vi det med våra värderingar tydligt i minnet och med en genomarbetad process där vi ökar möjligheten till att anställa rätt person som trivs med oss och våra kunder. 

Vi lägger även ner mycket arbete på att hitta en bra kemi mellan våra kunder och våra anställda så att samarbetet fungerar friktionsfritt i alla lägen. Skulle det inte stämma så byter vi personal tills det blir bra.

Genom samma värdegrunder har Comparative kunnat bygga upp sina styrkor såsom hög tillgänglighet, snabb respons, flexibilitet och givetvis hög kompetens och ett brett tjänsteutbud. Vi är en leverantör som gärna lovar lite och håller mycket mer.